dimarts, 18 de març de 2008

L'estany de Sils: l'entorn que esdevé llegenda

L'ESTANY DE SILS: L'ENTORN QUE ESDEVÉ LLEGENDA
Per G. Mercadal & M. Arrogante
Resum
De ben segur que tothom coneix alguna de les múltiples llegendes lligades al malaurat antic estany de Sils, dessecat, definitivament, a mitjan segle pasta. Però d’on han sorgit les llegendes? Perquè els vilatans d’aquestes contrades han atribuït l’existència, des de temps reculats, d’un pis malèfic sota les tranquil·les aigües de l’estany?
Totes les llegendes parteixen d’una base real: pot tractar-se d’un personatge com en el cas d’en Pere Porter, d’una ermita com la de Santa Maria, o bé d’un casalot deshabitat com podria ser la torre de Busquets. Sovint, però, es tracta d’un entorn natural adequat que permet al visitant fer volar la seva imaginació i desplaçar-se a móns passats, futurs o fantàstics, però tanmateix sempre misteriosos. Un entorn que tothom coneix, i a partir del qual pot originar-se i evolucionar la llegenda. A Sils, l’entorn és ben evident, l’antic estany.
Mots clau
Llegendes, entorn natural, factors ambientals, estany de Sils
Citació bibliogràfica
MERCADAL, G. & ARROGANTE, M. 1999. L'Estany de Sils: l'entorn que esdevé llegenda. Quadern de Sils, 34: 12-13.